Mona Lisanın gençliği

monalisa

Zürih’teki ‘Mona Lisa Vakfı 35 yıllık araştırmalar sonucunda “Isleworth Mona Lisa”olarak bilinen tablonun bir kopya olmayıp, Paris Louvre Müzesinde sergilenen meşhur Mona Lisa tablosunun daha erken bir versiyonu olduğunu, Leonardo da Vinci’nin genç Mona Lisa üzerinde çalışmaya, meşhur versiyondan 10 yıl önce başladığı, sonra yarım bıraktığı haberini 2012 yılında ilk kez kamuoyuyla paylaştığında bir heyecan dalgası sanat camiasında dolaştı. Böylece Mona Lisa tablosu gizemi etrafında dönen  sayısız spekülasyona bir yenisi daha eklenmiş oldu.

“Isleworth Mona Lisa” olarak anılan tablonun, 18’inci yüzyılın sonunda bir İngiliz tüccar tarafından İtalya’da satın alındığı sanılıyor. Tablo 1915 yılında, Hugh Blaker isimli kolleksiyoncu tarafından aristokrat bir aileden alınıp, Londraya getirilir, ancak 1. dünya savaşını nedeniyle 1914-1918 yılları arasında “Boston Museum of Fine Arts”da korunur. 1922 de ise İtalya’da  dönemin önde gelen uzmanların incelemesine sunulur. Yıllar içinde el değiştirerek İsviçreye ulaşan ve uzun süre banka kasasında saklanan tablo, 2008 yılında son sahibi Elizabeth Meyer’ın ölümü ile uluslararası bir konsorsiyuma geçer.  Kimliği gizli konsorsiyum,  tablonun araştırılması ve sergilenmesini yönetmek üzere 2010 yılında  Mona Lisa vakfını kurar.

 

Leave a Reply